صادرات شیرینی و شکلات به ۵۴ کشور| پروسه خرید در جهان یک هفته و در ایران ۶ ماه است
صادرات شیرینی و شکلات به ۵۴ کشور| پروسه خرید در جهان یک هفته و در ایران ۶ ماه است

عبد الرضا امانی مدیر تامین تدارکات گروه صنعتی نجاتی با اعلام اینکه به ۵۴ کشور دنیا صادرات دارند، از پروسه واردات مواد اولیه انتقاد کرد و گفت: پروسه خرید در جهان یک هفته و در ایران ۶ ماه است.