فیلم منتشر شده از سوی وزارت کشور غزه، اولین لحظات حمله هواپیماهای اشغالگران به منطقه الترنس در اردوگاه جبالیا را نشان می‌دهد که بیش از ۴۰۰ شهید و زخمی برجای گذاشته است

اولین فیلم منتشر شده پس از فاجعه بمباران اردوگاه جبالیا در غزه

فیلم منتشر شده از سوی وزارت کشور غزه، اولین لحظات حمله هواپیماهای اشغالگران به منطقه الترنس در اردوگاه جبالیا را نشان می‌دهد که بیش از ۴۰۰ شهید و زخمی برجای گذاشته است